WALNE ZGROMADZENIE


Walne Zgromadzenie 2022 - 2026
Statut - info SBMN.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2021_sprawozdanie_finansowe_SBMN.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2019 SBMN - Sprawozdanie Finansowe.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - WZ1812 2019 uchwaly i protokol.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2020sprawozdaniezdzialalnosciSBMN.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - SBMN_analiza_przychodow_i_kosztow.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - ProtokolWZ27.06.2019.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Regulamin WZ SBMN - 5.12.2018.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - wybory RN 2022.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2021_sprawozdanie_z_dzialalnosci_SBMN.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2019 SBMN - Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - 2019 analiza kosztow i przychodow-garaz.pdf (*.pdf)  pdf
Statut - Reg_org_ruchu_wewnetrznego_parkowania_ochrony_od_01_04_2019.pdf (*.pdf)  pdf

 

 

 

 

 

 

powered by ZEEMARIE